HR Analytics
Updated:
October 9, 2020

How is the Bradford Factor calculated?

De Bradford formule is: B = S² x D

Waarbij:

B = de Bradford score

S = het aantal verschillende ziekteperiodes voor een bepaalde medewerker in het afgelopen jaar

D = het totaal aantal dagen ziekte voor een bepaalde medewerker in het afgelopen jaar

Relevant tools

Relevant Blog Posts