Team Management
Updated:
October 9, 2020

What is the difference between the appraisal interview and the performance appraisal?

Beiden hebben een ander doel en vereisen daarom een andere aanpak. Houd ze daarom ook goed van elkaar gescheiden.

  • Het doel van een beoordelingsgesprek is het beoordelen van de prestaties van een medewerker. Het resultaat van zo’n gesprek is de basis voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld loonsverhogingen.
  • Het doel van een functioneringsgesprek is het bespreken van de ontwikkeling en groei van een medewerker. Aan dit soort gesprek hangen geen consequenties vast.

Relevant tools

6 tips for better performance appraisals

Relevant Blog Posts