Algemene voorwaarden

Download pdf

1. Definities

2. Toepassingsgebied

3. Aanbod

4. Demoversie

5. Totstandkoming van de overeenkomst

6. Accounts

7. Levering van de diensten

8. Verstrekken van de diensten

9. Wijzigingen van de diensten

10. Gebruik van de diensten

11. Schorsing

12. Helpdesk

13. Integraties

14. Prijs

15. Betaling

16. Elektronische facturatie

17. Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

18. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

19. Aansprakelijkheid

20. Overmacht/ Hardship

21. Intellectuele rechten

22. Privacy

23. Vertrouwelijkheid

24. Compensatie

25. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken