Voorwaarden voor gebruik
Self Service-app

Definities

1. Toepassingsgebied

2. Rekeningen

3. Verstrekken van de diensten

4. Gebruik van de diensten

5. Schorsing

6. Helpdesk

7. Aansprakelijkheid

8. Intellectuele rechten

9. Privacy

10. Vertrouwelijkheid

11. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken